RÖRSKÄRARE

PIPE CUTTER FOR CUTTING PIPE 90 DEGREES

Duct and pipe cutter

BESKRIVNING

Verktyg för att kapa rör 90 grader

TEKNISK DATA

Klippverktyg för dukt så risken för stopp i duktskarvar minimeras.